Ce trebuie să știi despre certificatul medico legal?

Cabinet Avocat Varzaru Ion

Ce trebuie să știi despre certificatul medico legal?

Medicina legală este o ramură esențială a medicinei pentru a ajuta la investigațiile polițienești și judiciare, necesare pentru buna funcționare a serviciului public de justiție și pentru manifestarea adevărului. Un certificat medico-legal 45 zile, de exemplu, este efectuat la cererea procurorului sau a unui ofițer de poliție judiciară (sau prin ordin al unui comitet de experți al unui magistrat) pentru examinarea victimelor în scopul depistării leziunilor, traume fizice sau psihice etc.

Certificatele medico legale

Dacă ești victima unor bătăi și/sau răni (agresiune fizică, violență domestică, agresiune sexuală, violență domestică, violență școlară, maltratare, neglijare, accident de circulație, hărțuire, act terorist etc.), legea îți permite să depui o plângere.

Un certificat medico-legal 45 zile care descrie leziunile este important atunci când depui o plângere. Ți se poate solicita de către poliție sau jandarmerie sau de către judecător. Acest certificat va fi întocmit în incinta unei unități de medicină legală de către un expert criminalist, expert judiciar și independent.

Scopul său este de a determina o incapacitate totală de muncă care va ajuta justiția să califice infracțiunea la care ai fost victimă. Incapacitatea totală de muncă corespunde perioadei de timp în care victima se confruntă cu un disconfort personal semnificativ în actele vieții de zi cu zi. Prin urmare, nu este necesar să se exercite o activitate profesională pentru ca medicul să poată stabili o incapacitate totală de muncă. Acest lucru nu trebuie confundat cu oprirea profesională a muncii.

Ce despăgubiri pot primi la 45 de zile de îngrijiri medicale stabilite de IML?

Nimeni nu poate anticipa dimensiunea despăgubirilor ce urmează a fi acorate de instanța de judecată, aceasta fiind suverană în aprecierea cuantumului reparatoriu la care victimele accidentelor sunt îndreptățite.

Întrucât, în prezent, nu există un barem aplicabil la nivel național care să stabilească limitele de despăgubire morală pentru fiecare categorie de vătămări, instanța hotărăște analizând particularitățile fiecărei spețe, raportându-se la suferințele fizice si traumele emoționale suferite de fiecare individ în parte. Cu privire la daunele materiale, acestea sunt acordate în măsura în care pot fi dovedite prin înscrisuri.

În împrejurarea unui accident auto, deci a unei fapte neintenționate, dispozițiile art. 194 Cod Penal stabilesc necesitatea existenței unui număr de peste 90 de zile de îngrijiri medicale pentru ca fapta să constituie infracțiune.

Indiferent de numărul de zile medicale necesare vindecării, fapta va reprezenta infracțiune atunci când are drept urmare o infirmitate, un prejudiciu estetic grav şi permanent, avortul sau punerea în primejdie a vieţii persoanei.

Ce este un IML?

Atunci când cauza morții este de origine penală sau suspectă sau chiar atunci când persoana decedată nu este identificată cu certitudine, se deschide o anchetă judiciară. Corpul persoanei este apoi dus la un institut criminalistic (IML), o structură responsabilă de efectuarea actelor de tanatologie la cererea autorităților judiciare.

În funcție de rezultatul investigației, instanțele pot solicita sau nu o examinare corporală și/ sau o autopsie. Medicii legali își vor returna concluziile către magistratul responsabil cu procedurile legale. Corpul nu va putea părăsi institutul criminalistic și va fi înapoiat rudelor sale până când permisul de înmormântare nu va fi eliberat de acest magistrat.